aktualizováno: 30.11.2015 09:09:38 

O NÁS
Naše poloha
Název: Základní škola Kosmonosy
Sídlo: Podzámecká 1, Kosmonosy, 293 06
Zřizovatel: Město Kosmonosy, Debřská 223        
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 75031418
IZO: 102 638 576
Ředitel školy: Mgr. Jan Šilhán
Zástupce ředitele školy: Mgr. Lenka Černá
Tel.: ředitel školy - 778 002 243, sekretariát - 778 002 279
Vítejte na naší škole!
Základní škola Kosmonosy se nachází v  centru města Kosmonosy v  areálu zámecké budovy v  blízkosti parku. Škola je plně organizovanou školou v malém městě na okraji Mladé Boleslavi – snadno dostupná i pro dojíždějící žáky z přilehlých oblasti - Debř, Horní Stakory, Bradlec. Od 1. 1. 2003 je samostatný právní subjekt, je tedy příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Kosmonosy. Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a tělesnou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má 9. ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na 2. stupni taktéž. Kapacita školy je 450 žáků (od 1. 9. 2015). Tento školní rok škola sdružuje 1. stupeň 11 tříd, 2. stupeň 7 tříd. Celkem 437 žáků. (1. stupeň 285 žáků, 2. stupeň 152 žáků). Škola se snaží nabídnout zajímavý program v době mimo vyučování, zapojujeme se do mnoha projektů. Školní hřiště s umělým povrchem nabízí využití v době výuky i mimo ni, je využíváno pro množství aktivit. Prostory jsou nabízeny k využití i veřejností v odpoledních hodinách. Prostředí školy se zatraktivnilo o upraveném  nádvoří,  na kterém se pořádají další akce školy. Snahou města je pomoci vybudovat nové prostory k výuce. Škola organizuje lyžařské kurzy, školní výlety, školy v přírodě a školní akce související s  výchovně vzdělávacím plánem, sportovní akce. Žákům je předkládána nabídka volitelných a nepovinných předmětů, od 1. ročníku výuka anglického jazyka a od 8. ročníku výuka němčiny jako druhého cizího jazyka. Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity. Naše škola spolupracuje s rodiči prostřednictvím rodičovského sdružení a školské rady, je zde také žákovský parlament.
TOPlist
 Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |   Mapa stránek