aktualizováno: 29.01.2015 14:44:58 

AKTUÁLNĚ
              

LEDEN
V roce 2015 se školní diskotéka a Ples SRPŠ neuskuteční.
20.1. Ajax - mluvčí Policie MB - 4.B, Pedagogická rada od 15h.
22.1. Florbalový turnaj v sokolovně - 3.-5. třídy
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
23. ledna 2015 od 14 do 18 hodin
24. ledna 2015 od 9.00 do 11 hodin
Zapsány budou děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009, tedy děti, které do 31. 8. 2015 dosáhnou věku 6 let.
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1.9.2009 do 31.12.2009.
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj a domluví si náhradní termín, pokud .se nebudou moci dostavit.
V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 15. února 2015
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.
Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 
27.1. Okrskové kolo v Zimním víceboji (Bakov nad Jizerou) - výběr žáků 2. - 5. tříd
29.1. Vysvědčení
30.1. Pololetní prázdniny

ÚNOR
2.2. SBĚR PAPÍRU - od 14 do 16h
 • knihovna Kosmonosy – 4. B
3.2.  SBĚR PAPÍRU - od 6.30 do 7.30h
 • třídní kolo recitační soutěže – 4. B
 • 8. A exkurze – L. Černá
 • sportovní akce v Bakově n. J. – M. Petráš s vybranými žáky 
 • zkoušky nanečisto – 9. A - J. Fejfušová (SPŠ)
4. 2.                
 • náhradní zápis od 13. 00 do 15. 00 (L. Eichlerová, J. Fejfušová)
 • projekt EU – 9. A – D. Mašín
6. 2.
 • 9. A exkurze na ÚP v MB – D. Mašín
18. 2.              
 • beseda Slánka – 8. B
 • den otevřených dveří pro rodiče – 3. B           
20. 2.
 • mezinárodní den mateřského jazyka – 4. B
22. – 27. 2.
 • LV 7. třídy – M. Petráš, J. Šilhán
26. 2.  
 • školní kolo recitační soutěže
? Městský úřad Kosmonosy – 4. B

 

TOPlist
 Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |   Mapa stránek