aktualizováno: 02.02.2016 19:12:13 

AKTUÁLNĚ

ÚNOR

1. 2.     Basketbalové utkání 4. A x 4. B – sokolovna

3. 2.     Okrskové kolo – zimní víceboj – výběr z 1. stupně – Bakov n. J.

4. 2.     Divadelní den DDM – 3. A + 3. B

4. 2.     Představení v Zrcadlovém sále – 8. 00 – 1. a 2. tř., 9. 30 – 3. a 4. tř., 11. 00 – 5. – 7. tř.

9. 2.     Informační schůzka rodičů k PZ na střední školy – 9. A

9. 2.     Zdravá 5 – L. Eichlerová, H. Kapounová

11. 2.   Komisionální přezkoušení – Melicharovi – 3. A, 4. B

15. – 19. 2. Jarní prázdniny

22. 2.   Mezinárodní den mateřského jazyka – 5. B

29. 2.   Zdravé zoubky – 1. A, B, C – 9. 45

?          Beseda s rodiči – Hejný – 2. B

?          Knihovna Kosmonosy – 5. B

?          Planetárium – 5. A

?          Basketbalové utkání 3. A x 3. B – sokolovna

?          Filmové představení – 9. A


ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2016/2017
NÁHRADNÍ ZÁPIS dne 2. 2. 2016 - od 13.30 hodin do 15 hodin
Kritéria pro přijetí:
Podle důležitosti:
- do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého bydliště pobytu ve městě Kosmonosy, Horní Stakory - a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (450), přednostně se zařazují děti zaměstnanců školy.
- věk dítěte - přednostně od nejstarších po nejmladší
Pozn.: pro školní rok 2016/2017 předpokládáme přijetí 55 prvňáčků (počet do naplnění kapacity).
"Převis" - bude nabídnuta ZŠ Horní Stakory,
7. ZŠ Mladá Boleslav.
Žádost o přijetí k zápisu
Základní škola Kosmnosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace
Zadost_o_prijeti_ditete_k.docx
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.
Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Bližší informace v sekci "PRO RODIČE" - "VÝCHOVNÝ PORADCE"- http://www.vychovnyporadce.webnode.cz

TOPlist
 Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |   Mapa stránek