aktualizováno: 19.10.2016 13:19:55 

AKTUÁLNĚ

ŘÍJEN

2. 10.               Výlet rodiče + děti – 1. A

3. 10.               Dopravní hřiště 4. B

3. 10.               Metodické 1. stupeň

4. 10.               Světový den zvířat – 1. B

4. 10.               Dopravní přednáška DK MB – 9. A, 9. B

5. 10.               Psychiatrická léčebna – koně – 1. B

7. 10.               Knihovna Kosmonosy – 1. B

7. 10.               Od 7. 05 schůzka vedoucích metodických skupin

10. 10.             Městská policie Kosmonosy – 1. B

11. 10.             Divadlo MB – 1. C od 8. 45

14. 10.             Světový den výživy – 1. B

17. 10.             Hasiči MB – 4. A

18. 10.             Praha – Botanická zahrada – 5. A, B

19. 10.             Autobahnspiel – 8. A, B – K. Radová, V. Pitáková

20. 10.             Tonda obal na cestách

21. 10.             Drakiáda – 1. A

25. 10.             Muzeum MB – muzejní přijímačky – 7. A

26. – 27. 10.    Podzimní prázdniny

?                      Návštěva Lorety – 3. A

?                      Podzimní vycházka – 3. A, 1. B

?                      Podzimní vycházka – 2. B

?                      Podzimní vycházka – 4. B

?                      Podzimní výprava – 3. B

?                      Podzimní terénní exkurze – zepr – D. Mašín

?                      Exkurze – požární zbrojnice – 3. B

?                      Florbal – 1. st. výběr


DRUŽINA
RODIČE DRUŽINOVÝCH DĚTÍ - DO KONCE ŘÍJNA SI MŮŽETE VYZVEDNOUT ZAPOMENUTÉ OBLEČENÍ Z LOŇSKÉHO ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, KDE JE USCHOVÁNO.

 

imageOprava fasády zámku – omezení v prostoru za zámkem

Dne 2. března bylo oficiálně předáno staveniště na opravu vnějších průčelí zámku Kosmonosy zhotoviteli – společnosti PRIMA Hradec Králové. Do půlky března bude dodavatelskou firmou v prostorech za zámkem zřízeno oplocené staveniště – viz přiložená situace POV.
Od pondělí 14. března tak bude pro veřejnost zcela zakázán příjezd i přístup od statku k zámku, resp. příjezd z Debřské ulice k západnímu vstupu do zámku. Důvodem je prioritní zajištění bezpečnosti obyvatel města a žáků základní školy v průběhu provádění stavebních prací.Jediným možným přístupem pro veřejnost bude od 14. března vstup do zámku z východní strany, tedy od Černínského náměstí. Žádáme tedy touto cestou obyvatele Kosmonos, zejména pak rodiče dětí ZŠ i zaměstnance školy, aby pro dopravu dětí do školy i ze školy, resp. pro dopravu do zaměstnání, pokud je to nezbytné, využívali nově zřízených parkovacích zálivů v ulici Debřská, parkovacích míst před špýcharem, časově omezeného parkování u Černínského náměstí, ulici Linhartovu až k náměstí Míru apod. Po dobu opravy zámecké fasády, která bude probíhat až do podzimních měsíců roku 2017 prosíme všechny, kterých se omezení v okolí zámku dotkne o shovívavost a spolupráci. MÚ Kosmonosy, správní odbor.

 


Lyžařský výcvikový kurz 2017 (Rakousko - Alpy)
Termín: 5. 2. – 10. 2. 2017
Místo pobytu:  Saalbach-Hinterglemm Rakousko
Cena 6 600,-Kč
Platba zálohy 2000,-Kč na účet školy: číslo účtu 107-8383520287/0100, variabilním symbolem je datum narození Vašeho dítěte bez teček a mezer, př. datum narození 2. 5.2003 = variabilní symbol 252003. Platbu je potřeba provést pouze v týdnu od 1. 10. do 15. 10. 2016. Doplatek bude hrazen stejným způsobem na účet školy v týdnu od 2. 1. do 6. 1.2017.
Vzhledem k tomu, že zálohu poukazuje dodavatel jako záruku na zajištění ubytování, dopravy a dalších služeb smluvním partnerům, musí každá nezúčastněná osoba počítat v případě odstoupení s uvedenými stornovacími poplatky: ode dne zaplacení zálohy do dne odjezdu ……20% z celkové ceny zájezdu. Stornopoplatek ani žádný manipulační poplatek není účtován, pokud je za nezúčastněnou osobu zajištěn náhradník.
Všechny informace ohledně zájezdu u p. uč. Kuhnové, tel. 603213284.

 

TOPlist
 Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |   Mapa stránek